Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

Potok 73

38 - 404 Krosno

tel./fax: 13 43 656 95

e - mail: zspotok@jedlicze.pl

Feria zimowe trwają od 13 do 24 stycznia 2020r.

 

W ramach działań profilaktycznych dla uczniów, poświęconych zasadom bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych, przeprowadzono w naszej szkole w dniach 8 - 10 stycznia spotkanie z policjantem dla uczniów klas I - III oraz gry i zabawy profilaktyczno - dydaktyczne na platformie learningowej LearningApps dla uczniów klas V - VIII. Uczniowie uświadomili sobie  niebezpieczeństwa, z którymi młody człowiek może się spotkać podczas zabaw w domu, na śniegu, na lodowisku, na nartach i sankach. Przypomnieli takze zasady bezpiecznego zachowania w sieci internetowej.

 

Uwrażliwienia dzieci na wszelkie formy zagrożeń i niebezpieczeństw, na które mogą być narażone w czasie zimowych zabaw dokonali: dzielnicowy Potoka z Komisariatu Policji w Jedliczu - aspirant Wojciech Kobak, Michalina Józefowicz i wychowawcy klas.

 

Życzymy Wam drodzy uczniowie, aby ferie zimowe 2020 były dla Was czasem aktywnego odpoczynku oraz okazją do bezpiecznych, beztroskich zabaw na śniegu, jazdy na sankach, łyżwach i nartach. Wypoczywajcie i do zobaczenia w poniedziałek 27 stycznia 2020r.

 

Oferta GOSiR w Jedliczu: Lodowisko, Sport. Warto korzystać!!!

 

Wpisany przez: Administrator

 

 

 

 

Bezpieczne ferie 2020

10 stycznia 2020