Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

Potok 73

38 - 404 Krosno

tel./fax: 13 43 656 95

e - mail: zspotok@jedlicze.pl

Bezpieczne korzystanie z Internetu jest rzeczą bardzo ważną, zwłaszcza w okresie nauki on-line. W ramach działań wychowawczo-profilaktycznych  podjęliśmy szereg działań, mających na celu kształtowanie wśród naszych uczniów  kompetencji krytycznego myślenia i oceny źródeł z Internetu.

 

We wtorek 9 lutego 2021 r. obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Znakiem promocyjnym tego wydarzeniu jest tło na Teams, które uczniowie ściągnęli na swój komputer i logują się do lekcji na tle maskotek DBI.

 

Wychowawcy na lekcjach wychowawczych zapoznali uczniów z pakietem filmików profilaktycznych, dopasowanych do wieku uczniów, traktujących o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Przeprowadzone zostały pogadanki dydaktyczne.

 

Uczniowie klas VII i VIII biorą udział w projekcie Przystań w sieci.   Projekt realizowany jest na lekcjach  informatyki, w formie kursów e-learnigowych dla uczniów i nauczycieli.

Celem projektu jest:

• Przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu.

• Uświadomienie młodym ludziom, na jakie zagrożenia należy być przygotowanym podczas korzystania z internetu.

• Wyposażenie nauczycieli w wiedzę umożliwiającą reakcję w sytuacji niepożądanych zdarzeń lub zachowań młodych ludzi w sieci.

• Kształtowanie postawy krytycznego podejścia do informacji zamieszczonych w internecie.

• Promowanie pozytywnych zachowań w sieci.

Po ukończeniu kursów e-learningowych, planujemy wykorzystać naszą wiedzę i zorganizować jeszcze w naszej szkole Dzień Świadomego Korzystania z Internetu.

 

 

Autor: Michalina Józefowicz

 

Wpisany przez: Administrator

 

 

Dzień Bezpiecznego Inernetu  w naszej szkole

10 lutego 2021