Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

Potok 73

38 - 404 Krosno

tel./fax: 13 43 656 95

e - mail: zspotok@jedlicze.pl

Uroczystości szkolne Dzień Patrona Szkoły, Pasowanie na ucznia, Dzień Edukacji Narodowej, zaplanowane na dzień 14 października 2020 r. odbyły się w tym roku etapami, ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne.

 

Dzień Patrona Szkoły Edmunda Karola Łozińskiego został uczczony konkursem matematycznym, przeprowadzonym 13 października br. w klasach IV - VIII. Uczniowie rozwiązywali zadania tekstowe, nawiązujące treścią do postaci Patrona i jego rodziny. Zostali wyłonienie laureaci i przyznane nagrody. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili jedlicki cmentarz i złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze na grobach Patrona Szkoły i jego rodziny.

 

Pasowanie na ucznia naszej szkoły odbyło się 15 października br. w obecności zaproszonych gości - rodziców pierwszoklasistów. Uczniowie przygotowali pokaz swoich umiejętności wokalnych, recytatorskich i umiejętności wiedzy. Bezbłędnie wykonali zadania testowe, przygotowane przez wychowawcę, rozwiązali trudne łamigłówki. Złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów ogromnym ołówkiem przez dyrektora szkoły panią Agatę Kazalską. Uroczystość zakończyła się wręczeniem pamiątkowych dyplomów i poczęstunkiem dla dzieci, przygotowanym przez rodziców. Nad całością uroczystości czuwała wychowawczyni klasy pani Teresa Korona - Garbacik.

 

W Dzień Edukacji Narodowej 14 października br. nauczyciele i pracownicy szkoły zostali nagrodzeni za swoją ofiarną pracę na rzecz szkoły. Nagrody Burmistrza otrzymały: dyrektor szkoły - pani Agata Kazalska oraz pani Mariol Pacek. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymały panie: Michalina Józefowicz, Teresa Korona - Garbacik, Agata Misygar - Grzesik, Beata Orzechowska oraz Wioletta Kosiek. Kwiaty, życzenia i podziękowania od uczniów oraz słodki poczęstunek od rodziców były miłym dopełnieniem tego święta.

 

 

 

Wpisany przez: Administrator

 

 

 

Dzień Patrona Szkoły
Pasowanie na ucznia
Dzień Edukacji Narodowej

17 października 2020