Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

Potok 73

38 - 404 Krosno

tel./fax: 13 43 656 95

e - mail: zspotok@jedlicze.pl

 

 

Franciszek Styś - uczeń klasy pierwszej - zajął III miejsce w kategorii klas I - V w XXI edycji Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, organizowanego corocznie przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli. Franiu odebrał nagrodę i gratulacje z rąk starosty krośnieńskiego pana Jana Pelczara i burmistrza Gminy Jedlicze pani Jolanty Urbanik.

Mamie ucznia - pani Patrycji Styś gorąco gratulujemy i dziękujemy za opiekę nad synem w czasie uroczystości.

 

Autor: Elżbieta Bajger

 

III miejsce w Międzynarodowym Konkursie
 Szopek Bożonarodzeniowych

08 stycznia 2020