Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

Potok 73

38 - 404 Krosno

tel./fax: 13 43 656 95

e - mail: zspotok@jedlicze.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego w Potoku informuje, że potwierdzenia przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021, należy składać od dnia 25.03.2020 r. do dnia 01.04.2020 r. do godziny 14:30.

Z powodów epidemiologicznych oświadczenia należy wrzucać do skrzynki, która znajduje się przed drzwiami wejściowymi do szkoły.

 

 

Dyrektor szkoły

Agata Kazalska

 

Komunikat w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej

26 marca 2020