Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

Potok 73

38 - 404 Krosno

tel./fax: 13 43 656 95

e - mail: zspotok@jedlicze.pl

  1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica ( prawnego opiekuna ).
  2. Ucznia zwalnia nauczyciel przedmiotu, do którego zwróci się uczeń, wychowawca lub dyrektor szkoły
  3. Rejestr zwolnień znajduje się w sekretariacie.
  4. Uczeń otrzymuje od nauczyciela zwalniającego informację do pani woźnej, która na tej podstawie otwiera uczniowi szatnię.
  5. Informacje od nauczyciela pani woźna przechowuje do końca danego roku szkolnego.
  6. Ucznia można zwolnić na telefoniczną prośbę rodzica. Fakt ten należy odnotować w rejestrze zwolnień w kolumnie uwagi.
  7. Jeżeli uczeń zapomniał pisemnego zwolnienia, zwolnienie może nastąpić tylko po telefonicznej konsultacji z rodzicem ( prawnym opiekunem ).Fakt ten należy odnotować w rejestrze zwolnień w kolumnie uwagi.

 

Wpisany przez: Administrator

 

 

 

 

 

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych

21 stycznia 2020