Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

Potok 73

38 - 404 Krosno

tel./fax: 13 43 656 95

e - mail: zspotok@jedlicze.pl

Uczniowie klas I - III włączyli się do świętowania w dniu 5 maja Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzieci solidaryzowały się z osobami niepełnosprawnymi paradując dumnie po szkole z pomarańczowymi wstążeczkami - symbolami akcji.

 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są obecne w życiu naszej Szkoły, poprzez aktywną współpracę ze  Środowiskowym Domem Samopomocy w Potoku. Gościmy podopiecznych Ośrodka w czasie szkolnych uroczystości, uczestniczymy wzajemnie w organizowanych piknikach, odwiedzamy się wzajemnie w okresach Świąt. Współpracowaliśmy także z Ośrodkiem w realizacji  projektu, przysposabiającego osoby niepełnosprawne  do pracy.

 

Działania te promują otwartość i zrozumienie dla potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kształtują w naszych uczniach odpowiedni stosunek do osób niepełnosprawnych, oparty na empatii, godności i szacunku. 

 

Wpisany przez: Administrator

 

Świętowanie Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

05 maja 2021