Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

Potok 73

38 - 404 Krosno

tel./fax: 13 43 656 95

e - mail: zspotok@jedlicze.pl

Nasza szkoła włączyła się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła pamięta". Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci i wydarzenia.

 

Podjęliśmy różne działania, które udało nam się zrealizować przed zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkole:

> upamiętniliśmy ważne rocznice sierpniowe i wrześniowe: bitwy warszawskiej, wybuchu drugiej wojny światowej, agresji sowieckiej na Polskę oraz obchodzony po raz 21. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego,

> zasadziliśmy  na szkolnej rabatce siedemnaście białych i czerwonych tulipanów na 17 września – obchodzonego również jako Światowy Dzień Sybiraka,

> uporządkowaliśmy i odwiedziliśmy  grób Patrona Szkoły Edmunda Karola Łozińskiego w Dniu Patrona Szkoły,

> uporządkowaliśmy i odwiedziliśmy  grób przedwojennego generała WP Jana Mariana Hempla i jego żony Marii z Łozińskich Łozińskiej Hempel,

> uporządkowaliśmy i odwiedziliśmy lokalne miejsce pamięci - cmentarz żołnierzy z okresu I wojny światowej na górze Wapiance,

> zorganizowaliśmy zbiórkę kwiatów i zniczy do dekoracji grobów.

 

Zaangażowaniem w tę patriotyczną akcję dołączyliśmy do społeczności pielęgnującej pamięć o naszej historii.

 

 

 

Wpisany przez: Administrator

"Szkoła pamięta" - udział w akcji MEN

25 października 2020