Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

Potok 73

38 - 404 Krosno

tel./fax: 13 43 656 95

e - mail: zspotok@jedlicze.pl

W sobotę 27 września 2014 r. w Potoku odbyła się historyczna uroczystość nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia Edmunda Łozińskiego i przekazania sztandaru.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości: Piotr Rostek – Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze, radni Rady Miejskiej w Jedliczu, na czele z przewodniczącym Rady Piotrem Krawczykiem oraz Wiceprzewodniczącym Tadeuszem Leśniakiem, Ks. Franciszek Partyka – proboszcz Parafii w Potoku, Jacek Młocek – sołtys Potoka, radny Gminy Jedlicze, prawnukowie Edmunda Łozińskiego: Barbara ŁozińskaBabik z Krakowa z synem Przemysławem i wnuczką Weroniką, Jacek Łoziński z Warszawy, Hubert Rudowski z Gdyni. Uroczystość zaszczycili także swoją obecnością: Zdzisław Łopatkiewicz i Jan Futyra - honorowi obywatele Gminy Jedlicze:, Agata Lipka – prezes OSP w Potoku, Jadwiga Berezowska – wiceprzewodnicząca KGW w Potoku, Lidia Lipka - prezes Stowarzyszenia „Troska o twoją przyszłość” z Potoka, Stanisław Wygoda, Teodora Kuliga byli dyrektorzy szkoły, Czesława Wygoda – emerytowana nauczycielka szkoły, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze, rodzice - na czele z przewodniczącą Agnieszką Dembiczak, nauczyciele i uczniowie oraz mieszkańcy Potoka.

Uroczystość składała się z kilku części: przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości do kościoła parafialnego w Potoku, uroczysta Msza święta połączona z poświęceniem sztandaru, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Edmunda Łozińskiego, część oficjalna uroczystości, podczas której nastąpiło uroczyste nadanie szkołom imienia i przekazanie sztandaru, występy artystyczne oraz poczęstunek dla gości i uczestników uroczystości. Uroczystość prowadzili nauczyciele szkoły: Magdalena Hac i Adrian Gierula.

Poświęcenie sztandaru nastąpiło w czasie Mszy świętej, koncelebrowanej przez ks. Franciszka Partykę – proboszcza parafii św. Andrzeja Boboli w Potoku. W swojej homilii ksiądz przybliżył postać Edmunda Łozińskiego oraz historię szkoły w Potoku.

Przemarsz do kościoła i z powrotem do szkoły uświetniła Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta AVANTI  z mażoretkami.

Po powrocie z kościoła nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ku czci powstańca styczniowego Edmunda Łozińskiego. Tablica została odsłonięta na murach szkoły rok temu w 150 rocznicę powstania styczniowego. Kwiaty złożyły delegacje władzy gminnej, prawnuków Edmunda Łozińskiego, społeczności Potoka oraz społeczności szkolnej.

Dalsze uroczystości odbyły się w budynku szkoły. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Michalina Józefowicz – dyrektor szkoły. „Ponad stuletnia historia szkoły w Potoku upoważniły społeczność szkolną – uczniów, rodziców i nauczycieli do ubiegania się o nadanie szkole imienia i sztandaru. Zachowując odpowiednie procedury dokonaliśmy wspólnie wyboru patrona. Wybraliśmy Edmunda Łozińskiego - powstańca styczniowego, właściciela Potoka w latach 1879 – 1904. Wybraliśmy człowieka, związanego z naszym środowiskiem, gorącego patriotę, humanistę, filantropa. Był aktywnym działaczem w wielu dziedzinach życia: literacko - publicystycznej, oświatowo – społecznej, zdrowotno – medycznej, gospodarczej. Edmund Łoziński przekazał końcem XIX wieku ziemię, pod budowę pierwszej drewnianej szkoły w Potoku. My – społeczność szkoły w Potoku - będziemy przekazywać z pokolenia na pokolenie pamięć o Edmundzie Łozińskim - patriocie, powstańcu styczniowym, człowieku o wielkim sercu” – powiedziała w swoim wystąpieniu pani Dyrektor .

W części oficjalnej uroczystości Piotr Krawczyk – przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu odczytał i przekazał na ręce pani Dyrektor uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu podjęte w dniu 17 czerwca 2014 r. o nadaniu Szkole Podstawowej w Potoku i Gimnazjum Potoku imienia Edmunda Łozińskiego. Następnie Piotr Rostek – Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze przekazał akty nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia Edmunda Łozińskiego.

Przed wręczeniem sztandaru nastąpiło symboliczne przybicie do drzewca i tablo pamiątkowych gwoździ. „Gwoździe są wyrazem szacunki i uznania dla wszystkich tych, dzięki którym ten sztandar powstał i znajduje się dzisiaj wśród nas” – powiedziała prowadząca uroczystość Magdalena Hac. Następnie Agnieszka Dembiczak – przewodnicząca Rady Rodziców - odczytała i wręczyła pani Dyrektor akt wręczenia sztandaru. Poczet sztandarowy rodziców przekazał sztandar przedstawicielowi Organu Prowadzącego Szkołę z prośbą o przekazanie pani Dyrektor, która z kolei przekazała sztandar uczniom. Organ Prowadzący Szkołę reprezentowali: Piotr Rostek – Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze oraz Piotr Krawczyk – przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu. W poczcie sztandarowym rodziców wystąpili: Marcin Michalski, Barbara Skórka, Krystyna Moskal. W poczcie sztandarowym uczniów wystąpili: Bartłomiej Gałuszka, Agata Gabor i Katarzyna Solińska.

Po przekazaniu sztandaru uczniom nastąpiła jego prezentacja, a następnie ślubowanie uczniów na sztandar. Uczniowie wyróżnieni do ślubowania to: Łucja Kłosowicz – z klasy I, Jakub Lisowski - z klasy II, Wiktor Gierula - z klasy III, Kamil Walaszczyk – z klasy IV, Małgorzata Komisarz – z klasy V, Julia Rak – z klasy VI, Wiktoria Folta - z klasy I gim, Krzysztof Chrobak – z klasy II gim, Mateusz Dembiczak – z klasy III gim.

Część oficjalną zakończyły wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali: Piotr Rostek – Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze, Hubert Rudowski – prawnuk Edmunda Łozińskiego, Jacek Młocek – sołtys Potoka oraz Agnieszka Dembiczak – przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły. Pod adresem Szkoły, uczniów i nauczycieli płynęły serdeczne słowa, gratulacje i życzenia. Szkoła otrzymała od prawnuków patrona w depozyt pamiątkę rodzinną - płaskorzeźbę, przedstawiającą popiersie Edmunda Łozińskiego, wykonaną z brązu, ok. 1900 roku, przez lwowską rzeźbiarkę Wandę Gostyńską.

Część artystyczną uroczystości wypełniły występy taneczne i wokalne uczniów szkoły podstawowej oraz fragmenty sztuki teatralnej „Zemsta” Aleksandra Fredry w wykonaniu gimnazjalistów i absolwentów szkoły. Uroczystość uświetniły swoimi występami: Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta AVANTI z mażoretkami, oraz kapela ludowa KAMFINIOKI z Jedlicza. Występy dzieci, młodzieży, orkiestry dętej i kapeli ludowej pozostawiły w sercach publiczności niezapomniane wrażenia.

Zakończeniem uroczystości były liczne podziękowania kierowane przez panią Dyrektor do wszystkich gości, fundatorów sztandaru - rodziców uczniów szkoły, prawnuków Edmunda Łozińskiego, nauczycieli i emerytów, społeczności Potoka, firmy Splast z Jedlicza i Banku Spółdzielczego z Rymanowa oraz do uczniów – głównych uczestników uroczystości.

Zaproszeni goście dokonywali wpisów do księgi pamiątkowej szkoły oraz oglądali okolicznościowe gazetki i wystawy.

Ostatnią częścią uroczystości był poczęstunek przygotowany przez rodziców - szwedzki stół z żurkiem, sałatkami i ciastem dla dorosłych i pyszne drożdżówki dla dzieci.

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia Edmunda Łozińskiego i przekazanie sztandaru zakończyła ponad dwuletnie przygotowania szkoły do tego ważnego wydarzenia. Ogromna waga tych historycznych chwil, pozytywne wrażenia, piękna oprawa plastyczna i artystyczna uroczystości pozostaną na długo w pamięci gości, uczniów, nauczycieli i rodziców szkoły w Potoku.

Informacje o naszej uroczystości zostały także opublikowane na stronach: Gminy Jedlicze,oraz Jedlicze24.pl

 

Wpisany przez: Administrator

 

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej
i Gimnazjum imienia Edmunda Łozińskiego
i przekazania szkołom sztandaru.

23 stycznia 2020